Photo Viewer

Title: Participants of The 3nd Russian Championship, among Women
Category: Tournament

Comments: Participants of The 3nd Russian Championship, among Women. S-Petersburg. 1995.
Stending from the left: Metreveli Irina (Podyuga), Molodsova Natalia (Nizhny Novgorod), Skuridin Alexey - referee.
Sitting from the left: Lebedeva Yelena (Podyuga), Bikmetova Anna (Tyumen), Mirkhasanova Guzel (Tyumen), Vasiljeva Natalya (Rybinsk), Sidelnikova Tatiana (Nizhny Novgorod), Skuridina Olga (Nizhny Novgorod), Surovegina Ekaterina (Nizhny Novgorod), Salnikova Nonna (Saint Petersburg).

Published by Alexey Skuridin