Games tied by Qingqing Wang (Wuhan, China) as white in this fuseki

42
51
3
11bw
+ 7
= 1
-3 
?  

1Taimla Tunnet - Wang Qingqing