Games played by Qingqing Wang (Wuhan, China) as white in this fuseki

42
51
3
11bw
+ 7
= 1
-3 
?  

1Kolk Kuno - Wang Qingqing
2Lashko Kira - Wang Qingqing
3Taimla Tunnet - Wang Qingqing
4Sung Pei-Jung - Wang Qingqing
5Purk Tauri - Wang Qingqing
6Luo Yan - Wang Qingqing
7Huo Jiuxu - Wang Qingqing
8Liu Hongping - Wang Qingqing