Games played by Xiaohan Dai (Xiamen, China) as black in this fuseki

4
2
1
35
36bw
+811
=43
-46
?  

1Dai Xiaohan - Ai Xianping
2Dai Xiaohan - Ai Xianping
3Dai Xiaohan - Cao Dong
4Dai Xiaohan - Li Lei
5Dai Xiaohan - Mei Fan
6Dai Xiaohan - Tan Xinlin
7Dai Xiaohan - Li Yang
8Dai Xiaohan - Xie Weixiang
9Dai Xiaohan - Chen Lin
10Dai Xiaohan - Li Lei
11Dai Xiaohan - Zhou Keding
12Dai Xiaohan - Gu Wei
13Dai Xiaohan - Jing Weijun
14Dai Xiaohan - Mei Fan
15Dai Xiaohan - Zhang Cai
16Dai Xiaohan - Soosõrv Ants