Games won by Evgeny Sumarokov (Podyuga, Russia) as white in this fuseki

425
1
3
23bw
+107
=  
-33
?  

1Arefyev Andrey - Sumarokov Evgeny
2Krayeva Tatyana - Sumarokov Evgeny
3Okatova Anna - Sumarokov Evgeny
4Rachitskaya Viktoria - Sumarokov Evgeny
5Krayeva Tatyana - Sumarokov Evgeny
6Mesila Villem - Sumarokov Evgeny
7Sobolev Pavel - Sumarokov Evgeny