Games played since 2018 year by Dmitri Kuzmin (Tallinn, Estonia) as white in this fuseki

42
51
3
1bw
+  
=  
- 1
?  

1Moisto Mairon - Kuzmin Dmitri