Games won by Dmitry Epifanov (Moscow, Russia) as white in this fuseki

4
2
1
35
75bw
+1321
=1711
-310
?  

1Eriksson Bjorn - Epifanov Dmitry
2Serdyukov Egor - Epifanov Dmitry
3Eggert Ester - Epifanov Dmitry
4Nikonov Konstantin - Epifanov Dmitry
5Zhang Jinyu - Epifanov Dmitry
6Lu Wenzhe - Epifanov Dmitry
7Song Xian - Epifanov Dmitry
8Chen Wei - Epifanov Dmitry
9Yang Coco - Epifanov Dmitry
10Qi Danei - Epifanov Dmitry
11Egorov Vitaly - Epifanov Dmitry
12Suslov Alexandr - Epifanov Dmitry
13Potapov Alexey - Epifanov Dmitry
14Zyazin Alexandr - Epifanov Dmitry
15Salnikov Pavel - Epifanov Dmitry
16Dzainukov Eldar - Epifanov Dmitry
17Fedorkin Oleg - Epifanov Dmitry
18Kaftan Darja - Epifanov Dmitry
19Ishitani Shin-ichi - Epifanov Dmitry
20Arevkov Maxim - Epifanov Dmitry
21Novichkova Viktoriia - Epifanov Dmitry