Games lost by Dmitry Epifanov (Moscow, Russia) as black in this fuseki

4
2
1
35
75bw
+1321
=1711
-310
?  

1Epifanov Dmitry - Nikonov Konstantin
2Epifanov Dmitry - Makarov Pavel
3Epifanov Dmitry - Myasoyedov Yevgeni