Games won by Dmitry Epifanov (Moscow, Russia) in this fuseki

4
2
1
35
75bw
+1321
=1711
-310
?  

1Epifanov Dmitry - Adachi Yasuhiro
2Eriksson Bjorn - Epifanov Dmitry
3Serdyukov Egor - Epifanov Dmitry
4Eggert Ester - Epifanov Dmitry
5Nikonov Konstantin - Epifanov Dmitry
6Zhang Jinyu - Epifanov Dmitry
7Epifanov Dmitry - Lu Wenzhe
8Epifanov Dmitry - Li Chuancheng
9Epifanov Dmitry - Song Xian
10Epifanov Dmitry - Chen Wei
11Epifanov Dmitry - Qi Danei
12Lu Wenzhe - Epifanov Dmitry
13Song Xian - Epifanov Dmitry
14Chen Wei - Epifanov Dmitry
15Yang Coco - Epifanov Dmitry
16Qi Danei - Epifanov Dmitry
17Epifanov Dmitry - Merkulov Maxim
18Egorov Vitaly - Epifanov Dmitry
19Epifanov Dmitry - Suslov Alexandr
20Epifanov Dmitry - Zyazin Alexandr
21Epifanov Dmitry - Salnikov Pavel
22Epifanov Dmitry - Fedorkin Oleg
23Suslov Alexandr - Epifanov Dmitry
24Potapov Alexey - Epifanov Dmitry
25Zyazin Alexandr - Epifanov Dmitry
26Salnikov Pavel - Epifanov Dmitry
27Dzainukov Eldar - Epifanov Dmitry
28Fedorkin Oleg - Epifanov Dmitry
29Epifanov Dmitry - Golosov Viktor
30Kaftan Darja - Epifanov Dmitry
31Epifanov Dmitry - Xi Zhenyang
32Ishitani Shin-ichi - Epifanov Dmitry
33Arevkov Maxim - Epifanov Dmitry
34Novichkova Viktoriia - Epifanov Dmitry