Games lost by Zhiren Lan (Sichuan, China) as white in this fuseki

4
2
1
35
27bw
+53
=63
-28
?  

1He Qifa - Lan Zhiren
2Wang Yelin - Lan Zhiren
3Ge Lingfeng - Lan Zhiren
4Li Yi - Lan Zhiren
5Taimla Tunnet - Lan Zhiren
6Oosumi Yuuki - Lan Zhiren
7Hõbemägi Martin - Lan Zhiren
8Li Yi - Lan Zhiren