Games played by Zhiren Lan (Sichuan, China) as white in this fuseki

4
2
1
35
27bw
+53
=63
-28
?  

1He Qifa - Lan Zhiren
2Wang Yelin - Lan Zhiren
3Ge Lingfeng - Lan Zhiren
4Li Yi - Lan Zhiren
5Wu Di - Lan Zhiren
6Yang Yanxi - Lan Zhiren
7Taimla Tunnet - Lan Zhiren
8Oosumi Yuuki - Lan Zhiren
9Qi Guan - Lan Zhiren
10Hõbemägi Martin - Lan Zhiren
11Feng Sheng-Yu - Lan Zhiren
12Jiang Qiwen - Lan Zhiren
13Li Yi - Lan Zhiren
14Xie Zengzhong - Lan Zhiren