Games lost by Zhiren Lan (Sichuan, China) in this fuseki

4
2
1
35
27bw
+53
=63
-28
?  

1He Qifa - Lan Zhiren
2Wang Yelin - Lan Zhiren
3Lan Zhiren - Wu Di
4Ge Lingfeng - Lan Zhiren
5Li Yi - Lan Zhiren
6Taimla Tunnet - Lan Zhiren
7Oosumi Yuuki - Lan Zhiren
8Hõbemägi Martin - Lan Zhiren
9Lan Zhiren - Gu Wei
10Li Yi - Lan Zhiren