Games tied by Norihiko Kawamura (Tokyo, Japan) as white in this fuseki

4
2
1
35
22bw
+44
=34
-34
?  

1Hasegawa Kazuto - Kawamura Norihiko
2Hasegawa Kazuto - Kawamura Norihiko
3Matsuura Hiroshi - Kawamura Norihiko
4Ishitani Shin-ichi - Kawamura Norihiko