Games won by Vladimir Sushkov (Gatchina, Russia) as white in this fuseki

4
2
1
35
44bw
+610
=311
-410
?  

1Chingin Konstantin - Sushkov Vladimir
2Karlsson Stefan - Sushkov Vladimir
3Nikonov Konstantin - Sushkov Vladimir
4Ses Pavel - Sushkov Vladimir
5Makarov Pavel - Sushkov Vladimir
6Balabhai Viktor - Sushkov Vladimir
7Artemyev Sergey - Sushkov Vladimir
8Piddubny Konstantin - Sushkov Vladimir
9Kozhin Mikhail - Sushkov Vladimir
10Golosov Viktor - Sushkov Vladimir