Games lost by Vladimir Sushkov (Gatchina, Russia) as black in this fuseki

4
2
1
35
44bw
+610
=311
-410
?  

1Sushkov Vladimir - Yamaguchi Yusui
2Sushkov Vladimir - Artemyev Sergey
3Sushkov Vladimir - Karlsson Stefan
4Sushkov Vladimir - Salnikov Pavel