Games lost by Vladimir Sushkov (Gatchina, Russia) in this fuseki

4
2
1
35
44bw
+610
=311
-410
?  

1Chen Wei - Sushkov Vladimir
2Purk Andry - Sushkov Vladimir
3Andersson Tord - Sushkov Vladimir
4Taimla Tunnet - Sushkov Vladimir
5Meritee Ando - Sushkov Vladimir
6Sushkov Vladimir - Yamaguchi Yusui
7Wu Di - Sushkov Vladimir
8Sushkov Vladimir - Artemyev Sergey
9Serdyukov Egor - Sushkov Vladimir
10Nikonov Konstantin - Sushkov Vladimir
11Karlsson Stefan - Sushkov Vladimir
12Shevelyov Sergey - Sushkov Vladimir
13Sushkov Vladimir - Karlsson Stefan
14Sushkov Vladimir - Salnikov Pavel