Games lost by Yoshihiro Iio (Kobe, Japan) as white in this fuseki

4
2
1
35
46bw
+1012
=35
-79
?  

1Gaulitz Joachim - Iio Yoshihiro
2Carlsson Martin - Iio Yoshihiro
3Savrasova Yulia - Iio Yoshihiro
4Tamura Kazumasa - Iio Yoshihiro
5Yamaguchi Yusui - Iio Yoshihiro
6Takashima Junya - Iio Yoshihiro
7Oosumi Yuuki - Iio Yoshihiro
8Hata Masayuki - Iio Yoshihiro
9Matsuura Hiroshi - Iio Yoshihiro