Games won by Yoshihiro Iio (Kobe, Japan) as black in this fuseki

4
2
1
35
46bw
+1012
=35
-79
?  

1Iio Yoshihiro - Ge Lingfeng
2Iio Yoshihiro - Carlsson Martin
3Iio Yoshihiro - Ishitani Shin-ichi
4Iio Yoshihiro - Drozd Olexandr
5Iio Yoshihiro - Taimla Tunnet
6Iio Yoshihiro - Piddubny Konstantin
7Iio Yoshihiro - Yamaguchi Yusui
8Iio Yoshihiro - Miyagawa Junzo
9Iio Yoshihiro - Hata Masayuki
10Iio Yoshihiro - Oosumi Yuuki