Games tied by Yoshihiro Iio (Kobe, Japan) in this fuseki

4
2
1
35
46bw
+1012
=35
-79
?  

1Oll Aivo - Iio Yoshihiro
2Iio Yoshihiro - Yamaguchi Yusui
3Karlsson Stefan - Iio Yoshihiro
4Karasyov Maxim - Iio Yoshihiro
5Isobe Taizan - Iio Yoshihiro
6Tamura Kazumasa - Iio Yoshihiro
7Iio Yoshihiro - Takagawa Teiji
8Iio Yoshihiro - Koyama Jun