Games played by Sergey Artemyev (Saint Petersburg, Russia) as white in this fuseki

4
2
1
35
75bw
+1331
=65
-614
?  

1Soosõrv Ants - Artemyev Sergey
2Soosõrv Ants - Artemyev Sergey
3Andersson Tord - Artemyev Sergey
4Hermansson Hannes - Artemyev Sergey
5Taimla Tunnet - Artemyev Sergey
6Savrasova Yulia - Artemyev Sergey
7Nekrasov Evgeniy - Artemyev Sergey
8Karasyov Maxim - Artemyev Sergey
9Rusin Vladislav - Artemyev Sergey
10Savrasova Yulia - Artemyev Sergey
11Savrasova Yulia - Artemyev Sergey
12Kozhin Mikhail - Artemyev Sergey
13Mikhailov Alexander - Artemyev Sergey
14Savrasova Yulia - Artemyev Sergey
15Vershinin Pavel - Artemyev Sergey
16Sinyov Igor - Artemyev Sergey
17Dzainukov Eldar - Artemyev Sergey
18Karasyov Maxim - Artemyev Sergey
19Nowak Pawel - Artemyev Sergey
20Jeong Seung-Jae - Artemyev Sergey
21Rachitskaya Viktoria - Artemyev Sergey
22Semyonov Vladimir - Artemyev Sergey
23Nekrasov Evgeniy - Artemyev Sergey
24Lysakov Mikhail - Artemyev Sergey
25Karasyov Maxim - Artemyev Sergey
26Lents Johann - Artemyev Sergey
27Ses Pavel - Artemyev Sergey
28Makarov Pavel - Artemyev Sergey
29Kadulin Alexander - Artemyev Sergey
30Filinov Vladimir - Artemyev Sergey
31Filinov Vladimir - Artemyev Sergey
32Volkov Sergey - Artemyev Sergey
33Metreveli Irina - Artemyev Sergey
34Barykin Victor - Artemyev Sergey
35Kadulin Alexander - Artemyev Sergey
36Oll Aivo - Artemyev Sergey
37Sushkov Vladimir - Artemyev Sergey
38Filinov Vladimir - Artemyev Sergey
39Karlsson Stefan - Artemyev Sergey
40Rusin Vladislav - Artemyev Sergey
41Serdyuk Andrey - Artemyev Sergey
42Mikhailov Alexander - Artemyev Sergey
43Karasyov Maxim - Artemyev Sergey
44Shevelyov Sergey - Artemyev Sergey
45Rusin Vladislav - Artemyev Sergey
46Smirnov Sergey - Artemyev Sergey
47Salnikov Pavel - Artemyev Sergey
48Vershinin Pavel - Artemyev Sergey
49Ses Pavel - Artemyev Sergey
50Dzainukov Eldar - Artemyev Sergey