Games lost by Takayuki Ono (Yokohama, Japan) as white in this fuseki

3
524
1
13bw
+62
=1 
-22
?  

1Iio Yoshihiro - Ono Takayuki
2Kamiya Shunsuke - Ono Takayuki