Games won by Shunsuke Kamiya (Tokyo, Japan) as black in this fuseki

42
51
3
18bw
+27
=13
-41
?  

1Kamiya Shunsuke - Fujita Yudai
2Kamiya Shunsuke - Okabe Hiroshi