Games lost by Viktor Balabhai (Saint Petersburg, Russia) as black in this fuseki

3
524
1
35bw
+69
=31
-79
?  

1Balabhai Viktor - Kamyshentsev Vasily
2Balabhai Viktor - Berezin Roman
3Balabhai Viktor - Nikonov Konstantin
4Balabhai Viktor - Poltaratsky Nikolay
5Balabhai Viktor - Mikryukov Mikhail
6Balabhai Viktor - Myasoyedov Yevgeni
7Balabhai Viktor - Nikonov Konstantin