Games won by Viktor Balabhai (Saint Petersburg, Russia) in this fuseki

3
524
1
35bw
+69
=31
-79
?  

1Balabhai Viktor - Nogovitsin Sergey
2Balabhai Viktor - Sirategyan Karen
3Balabhai Viktor - Khramov Andrey
4Kalnitsky Oleg - Balabhai Viktor
5Filinov Vladimir - Balabhai Viktor
6Hõbemägi Martin - Balabhai Viktor
7Kuleshov Mikhail - Balabhai Viktor
8Sumarokov Evgeny - Balabhai Viktor
9Filinov Vladimir - Balabhai Viktor
10Metreveli Irina - Balabhai Viktor
11Balabhai Viktor - Fedotov Denis
12Balabhai Viktor - Cho Ik-hyun
13Kalnitsky Oleg - Balabhai Viktor
14Balabhai Viktor - Lisyutin Alexander
15Buszkowski Ludwik - Balabhai Viktor