Games lost by Viktor Golosov (Moscow, Russia) as white in this fuseki

4
2
1
35
35bw
+37
=47
-68
?  

1Sumarokov Evgeny - Golosov Viktor
2Tarannikov Yuriy - Golosov Viktor
3Balanova Jelena - Golosov Viktor
4Alonso Pedro - Golosov Viktor
5Adamushkin Vadim - Golosov Viktor
6Epifanov Dmitry - Golosov Viktor
7Artemyev Sergey - Golosov Viktor
8Karasyov Maxim - Golosov Viktor