Liu Xun - Wang Qingqing


4th National Mind Sports Games of China, Women
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi d12 - I7,J9,G6
CHN Liu Xun Loss 52min
CHN Wang Qingqing Win 44min
Published by Wang Qichao at 2020-01-15 02:02:49
Black Result White Date
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Liu Qin 2022-01-15
CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2022-01-15
CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2022-01-15
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Liu Xun 2022-01-15
CHN Chen Yue 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2021-10-05
CHN Wu Lina 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2021-10-05
CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2021-10-05
CHN Wang Qingqing 0.5 : 0.5 CHN Li Xiaoqing 2021-10-05
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Huang Xiangning 2021-10-05
CHN Shen Lanxin 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2021-10-05
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen 2021-10-05
CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Wang Qingqing 2020-12-14
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Guan Xinmeng 2020-12-14
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Ge Yan 2020-12-14
CHN Zhu Yan 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2020-12-14
CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Wu Zhiqin 2020-12-14
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Cao Xueyu 2020-12-14
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Lin Yinqi 2020-12-14
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Wan Junhong 2019-11-15
CHN Liu Hongping 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2019-11-15
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Zheng Weinan 2019-11-15
CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2019-11-15
CHN Yu Yajun 0.5 : 0.5 CHN Wang Qingqing 2019-11-15
CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Wang Qingqing 2019-11-15
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Yu Yaping 2019-11-15
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Chen Jing 2019-11-09
CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2019-11-09
CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2019-11-09
CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2019-11-09
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Xiao Huifang 2019-11-09
CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2019-11-09
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Shen Lanxin 2019-11-09
CHN Zheng Weinan 0.5 : 0.5 CHN Wang Qingqing 2019-11-09
CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2019-10-06
CHN Dong Xiaoli 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2019-10-06
CHN Wu Zhiqin 0.5 : 0.5 CHN Wang Qingqing 2019-10-06
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Liu Xun 2019-10-06
CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Wang Yelin 2019-10-06
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Yu Yajun 2019-10-06
CHN Luo Yan 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2019-10-06
CHN Li Xiaoqing 0.5 : 0.5 CHN Wang Qingqing 2019-10-06
CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Wang Qingqing 2019-10-06
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Luo Yan 2019-10-03
CHN Wang Yelin 0.5 : 0.5 CHN Wang Qingqing 2019-10-03
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Liu Xun 2019-10-03
CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Wu Zhiqin 2019-10-03
CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN He Xian 2019-10-03
CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Wang Qingqing 2019-10-03
CHN Wang Qingqing 0.5 : 0.5 CHN Xiao Huifang 2019-10-03
CHN Li Yi 1 : 0 CHN Wang Qingqing 2019-09-12

Pages: 1 2 3 4 5 6


Return to the tournament

Return to Games