Lin Tzu-Yun - Lu Wei-Yuan


14th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
R Rule O Swap Alter
1 Taraguchi-10 i1 -
TPE Lin Tzu-Yun Loss 23min
TPE Lu Wei-Yuan Win 25min
B:13,W:245
Published by Lin Shu-Hsuan at 2022-09-25 02:00:56

Return to the tournament

Return to Games