Wang Hao - Qiu Yunfei


Tieliang Cup 2019 Renju Tournament
R Rule O Swap Alter
1 LianHuan-5 -
CHN Wang Hao Loss 15min
CHN Qiu Yunfei Win 6min
B:12,45; W:3,6
Published by Sun Lijing at 2019-09-02 16:53:40
Black Result White Date
CHN Wang Hao 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2019-08-24
CHN Qiu Yunfei 0 : 1 CHN Ni Zhongxing 2019-08-24
CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Zhang Tieliang 2014-12-27
CHN Li Tao 1 : 0 CHN Qiu Yunfei 2014-12-27
CHN Xu Yan 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2014-12-27
CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Hao Tianyi 2014-12-27
CHN Qiu Yunfei 0 : 1 CHN Cao Dong 2014-12-27
CHN Luo Zihuang 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2014-12-27
CHN Lei Hongying 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2013-12-21
CHN Zhang Hongmei 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2013-12-21
CHN Li Yi 0.5 : 0.5 CHN Qiu Yunfei 2013-12-21
CHN Ye Dongning 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2013-12-21
CHN Gao Cong 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2013-12-21
CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Qiu Yunfei 2013-12-21
CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Li Po 2011-12-24
CHN Luo Zihuang 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2011-12-24
CHN Chen Wei 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2011-12-24
CHN Zhang Jinyu 0.5 : 0.5 CHN Qiu Yunfei 2011-12-24
CHN Qiu Yunfei 0.5 : 0.5 CHN Li Yi 2011-12-24
CHN Qiu Yunfei 0.5 : 0.5 CHN Wang Shuo 2011-12-24
CHN Feng Huasheng 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2011-03-19
CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2011-03-19
CHN Qiu Yunfei 0 : 1 HKG Huang Jin-xian 2011-03-19
CHN Dai Xiaohan 1 : 0 CHN Qiu Yunfei 2011-03-19
CHN Chen Wei 0.5 : 0.5 CHN Qiu Yunfei 2011-03-19
CHN Luo Zihuang 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2010-12-25
CHN Zhang Hongmei 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2010-12-25
CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Zhao Aiju 2010-12-25
CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Xi Zhenyang 2010-12-25
CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2010-12-25
CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Wang Qingqing 2010-12-25
CHN Qiu Yunfei 0 : 1 CHN Cao Dong 2010-12-25
CHN Ma Shiwei 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2010-07-31
CHN Zhao Jingjing 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2010-07-31
CHN Zeng Yangfeng 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2010-07-31
CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Feng Xiaofeng 2010-03-06
CHN Liang Dawei 0.5 : 0.5 CHN Qiu Yunfei 2010-03-06
CHN Qiu Yunfei 0.5 : 0.5 CHN Hu Xi 2010-03-06
CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Qiu Yunfei 2010-03-06
CHN Liu Chao 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2010-03-06
CHN Li Yi 1 : 0 CHN Qiu Yunfei 2010-03-06
CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2010-03-06
CHN Li Lei 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2009-11-14
CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Wu Minghao 2009-10-02
CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Liang Dawei 2009-10-02
HKG Huang Jin-xian 1 : 0 CHN Qiu Yunfei 2009-10-02
CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Qiu Yunfei 2009-10-02
CHN Qiu Yunfei 0 : 1 CHN Xie Weixiang 2009-10-02
CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Wei Qiang 2009-10-02
CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Qiu Yunfei 2009-05-28

Pages: 1 2 3


Return to the tournament

Return to Games