Shao Changheng - Li Wenda


World Renju Youth Cup (online) C Group
R Rule O Swap Alter
7 Taraguchi-10 d13
CHN Shao Changheng Win
CHN Li Wenda Loss
+ - - + +
Published by Hao Tianyi at 2022-07-20 17:58:00

Return to the tournament

Return to Games