Liu Yi-Chung - Chen Ying-Chen


Taipei World Championship Qualification Tournament
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi d3 + j9
TPE Liu Yi-Chung Loss 24min
TPE Chen Ying-Chen Win 13min
Published by Lin Huang-Yu at 2013-04-22 10:28:58

Return to the tournament

Return to Games