Cheng Wei-Yuan - Yamaguchi Yusui


World Championship QT
R Rule O Swap Alter
1 RIF d3 - i11
TPE Cheng Wei-Yuan Loss
JPN Yamaguchi Yusui Win
Published by Ando Meritee at 2006-05-26 21:02:07

Return to the tournament

Return to Games