SOME NEWS FROM CHINA

Published by Ants Soosõrv on 2018-08-27


Results of 2 recent tournaments:

Zhejiang Open Tournament 2018:

Organizer: Zhejiang Yiyuan Renju Club Date: August 24-26 Rule: Yamaguchi Rounds: 7 Time: 60min + 15s

1 Zhang Jiguo 5.5 28.5 2 Xi Zhenyang 5.5 26.5 3 Wang Yelin 5 24.5 4 Jiang Qiwen 4.5 30.0 5 Xiao Huifang 4.5 25.0 6 Ying Jialiang 4 28.5 7 Xie Weixiang 4 28.0 8 Fan Xingcen 4 27.0 9 Hua Yufan 3.5 23.5 10 Meng Jiehuan 3.5 21.0 11 Hu Guanzhao 3.5 18.0 12 Mao Weiming 3 28.0 13 Zhang Jianye 2.5 25.0 14 Cheng Yanzhen 2.5 24.5 15 Yu Yajun 2.5 19.5 16 Lu Yi 2.5 17.5 17 Lu Jiaying 2 22.0 18 Gao Yuxuan 0.5 24.0

Beijing Qualification Tournament for the 4th National Mind Sport Games:

Organizer: Beijing Qiyuan (orgainzation for board games) Date: August 25 Rule: Yamaguchi Rounds: 5 Time: 30min + 10s

1 Zhu Tianyi 4.5 16.5 2 Yang Tingyu 4 16.0 3 Hao Tianyi 4 14.0 4 Wu Xiaoning 3.5 13.5 5 Ma Hongzhou 3.5 10.5 6 Liu Huajun 3 17.0 7 Cao Xueyu 3 14.0 8 Li Zhixin 3 12.5 9 Xu Zhihan 3 12.0 10 Shi Xiaolin 2.5 8.5 11 Wang Weishi 2 11.5 12 Tian Hanfa 2 10.5 13 Han Xiaoyu 1.5 13.5 14 Zhu Yan 1.5 12.0 15 Hui Haiming 1.5 10.5 16 Han Mina 1.5 9.0 17 Yin Caiying 1 11.0 18 Liu Lipeng 0 11.5

Anji extremely intelligent Cup is coming!
China, Zhejiang, November 2018 (11-22 - 11-25), Soosyrv-8 rule

The first "Anji extremely intelligent Cup" world Renju open competition rules

22.11~25.11.2018

China, Zhejiang, Anji, November 2018 (11-22 - 11-25),

Opening rule – Soosyrv-8 rule

Time control for all groups - 75 minutes per player per game + Fisher 30 sec per move.

Preliminary schedule:

22.11. Arrival of players and Opening Ceremony,

23.11. Rounds 1.-3. of Renju AC

24.11. Rounds 4.-6. of Renju AC

25.11. Rounds 7. of Renju AC

25.11. Closing Ceremony

25.11.-26.11. Departure of players

Accommodation and food : 300 RMB per person per day (Zhongnan paraquat resort, deluxe room)

The competition will be organized by Anji County People's government and Anji County Sports Bureau. There will be three groups:

Group A: all Renju enthusiasts born before 2005.

Group B: all adolescents born in -2009 2006.

Group C: all children born in -2013 2010.

Registration:

E-Mail: anjikj@126.com

Bonus:

Group A: First: 10000 RMB, second 5000 RMB, third: 3000 RMB, fourth to eighth: 1000 RMB, ninth to sixteen exquisite gifts

Group B: the first: 5000RMB, the second 3000RMB, the third: 1000RMB, the fourth to the eighth: 600RMB, the ninth to sixteen exquisite gifts

Group C: the first: 3000 RMB, the second 2000 RMB, the third: 1000 RMB, the fourth to the eighth: 600 RMB, the ninth to sixteen exquisite gifts


Return to News