Game no. 45Youth Championship of Konosha region
Konosha Russia, March 2021

Black: Bykov Dmitrii0     39 mins

White:

Stoyanov Kirill1     43 mins
Round BF9, i11, -, Taraguchi rule, Info: +-++-    Comments (0)

Published by Irina Metreveli 2021-05-14 17:28:46