Game no. 16The Maslyakov's club championship
Nizhny Novgorod Russia, December 2019

Black: Shkarupa Maria1     61 mins

White:

Pirozhnikova Alisa0     78 mins
Round 3, d12, -, 5a=7,16,g10,i9,j6, Soosyrv-8 rule, Info: --    Comments (0)

Published by Vsevolod Troitsky 2019-12-29 15:46:10