Game no. 15Gomoku World Championship
Kyoto Japan, August 1989

Black: Tarannikov Yuriy1     45 mins

White:

Karlsson Stefan0     33 mins
Round 9, , Gomoku - pro rule    Comments (0)

Published by Yuriy Tarannikov 2008-01-23 17:27:41