Game no. 1Nizhny Novgorod region open championship
Nizhny Novgorod Russia, July 2019

Black: Epifanov Dmitry1     1 mins

White:

Burtsev Peter0     3 mins
Round 7, i5, R, 5a=8,22, Soosyrv-8 rule    Comments (0)

Published by Taisia Sadova 2019-08-09 08:24:58