Game no. 30Youth Championship of Arkhangelsk region
Podyuga Russia, July 2018

Black: Prokopyev Andrei0     45 mins

White:

Semenov Oleg1     45 mins
Round 3, i5, -, 5a=6,g9, Soosyrv-8 rule, Info: --    Comments (0)

Published by Evgeny Sumarokov 2018-07-18 12:27:28