Game no. 10Youth Championship of Arkhangelsk region
Podyuga Russia, July 2018

Black: Stoyanov Kirill0.5     14 mins

White:

Lashko Kira0.5     1 mins
Round 2, d4, -, 5a=6,8,12,g8, Soosyrv-8 rule, Info: --    Comments (0)

Published by Evgeny Sumarokov 2018-07-18 12:16:06