Gomoku European Championship


The Gomoku European Championship started in 2010.

EventLocation
Gomoku European Championship 2010(Karepa Estonia)
Gomoku European Championship 2018(Tallinn Estonia)