Moscow Open 2000

Uploaded by Ando Meritee on 2006-10-15 19:38:32


Download: moscowopen2000_20061015193832.doc (33.5KB)

Category: Tournament

Tournament: Moscow Open

People: Victor Barykin, Roman Berezin, Konstantin Chingin, Yelena Chizhkina, Oleg Fedorkin, Viktor Golosov, Mikhail Kazarin, Olga Kocheshkova, Yelena Lebedeva, Johann Lents, Irina Metreveli, Alexander Mikhailov, Denis Nekrasov, Vladislav Rusin, Yulia Savrasova, Sergey Shevelyov, Igor Sinyov, Alexey Skuridin, Ants Soosõrv, Oksana Sorokina, Oleg Stepanov, Vladimir Sushkov, Yuriy Tarannikov, Evelyn Tihkan

Comment:

Renju World Magazine, No 35, edited by Ants Soosyrv. Article was written by Ants Soosyrv.


Return to Articles