Youth European Championship 1999

Uploaded by Ando Meritee on 2006-10-13 22:19:05


Download: youthec_20061013221905.doc (37.5KB)

Category: Tournament

Tournament: Youth European Championship

People: Victor Alexandrov, Konstantin Chingin, Yelena Chizhkina, Marcus Eriksson, Anna Gross, Sergey Gruzin, Hannes Hermansson, Linus Hermansson, Mikhail Kazarin, Alexander Klimashin, Olga Kocheshkova, Dmitry Krasnonosov, Yelena Lebedeva, Johann Lents, Anastasia Leshukova, Irina Metreveli, Denis Nekrasov, Sergey Nogovitsin, Pavel Ses, Alexey Skuridin, Ants Soosõrv, Oksana Sorokina, Evgeny Sumarokov, Tunnet Taimla, Evelyn Tihkan, Maris Tuvikene, Pavel Vershinin, Sergey Volkov, Pavel Voznjuk

Comment:

Renju World Magazine No 31 (1999), edited by Ando Meritee and Ants Soosyrv. The article was written by Ants Soos�rv (Translated by Maris Tuvikene).


Return to Articles