World Championship BT 1997

Uploaded by Ando Meritee on 2006-10-13 18:44:48


Download: open_20061013184448.doc (214KB)

Category: Tournament

Tournament: World Championship BT

People: Evgeniy Bobkov, Felix Degtyar, Igor Doroshkevich, Oleg Fedorkin, Hayakawa Yoshimi, Dmitri Kabanov, Alexey Kolesnikov, Mikhail Kozhin, Pavel Makarov, Ando Meritee, Nikolay Mikhailov, Alexander Milevsky, Nara Hideki, Konstantin Nikonov, Alexander Nosovsky, Andrey Pavinich, Stepan Peskov, Albert Poghosyan, Nikolay Ponomarenko, Sergey Smirnov, Arnis Veidemanis, Sergey Volkov

Comment:

Renju World Magazine No 26 (1997), edited by Ando Meritee. The article was written by Oleg Fedorkin.


Return to Articles