Photo Viewer

Title: Karasyov vs Kozhin
Category: Tournament

Comments: Karasyov vs Kozhin.
Nizhny Novgorod open tournament (Nizhny Novgorod Russia, March 2008)

Published by Alexey Skuridin