Games lost by Maxim Karasyov (Nizhny Novgorod, Russia) as black in this fuseki

4
2
1
35
90bw
+2619
=105
-228
?  

1Karasyov Maxim - Artemyev Sergey
2Karasyov Maxim - Chingin Konstantin
3Karasyov Maxim - Nikonov Konstantin
4Karasyov Maxim - Zaitsev Vyacheslav
5Karasyov Maxim - Kadulin Alexander
6Karasyov Maxim - Artemyev Sergey
7Karasyov Maxim - Kareyev Vladislav
8Karasyov Maxim - Makarov Pavel
9Karasyov Maxim - Mikhailov Alexander
10Karasyov Maxim - Gaulitz Joachim
11Karasyov Maxim - Petrovsky Dmitri
12Karasyov Maxim - Kareyev Vladislav
13Karasyov Maxim - Petrovsky Dmitri
14Karasyov Maxim - Skuridin Alexey
15Karasyov Maxim - Petrovsky Dmitri
16Karasyov Maxim - Petrovsky Dmitri
17Karasyov Maxim - Losyakov Sergey
18Karasyov Maxim - Kareyev Vladislav
19Karasyov Maxim - Kareyev Vladislav
20Karasyov Maxim - Petrovsky Dmitri
21Karasyov Maxim - Sirategyan Karen
22Karasyov Maxim - Barykin Victor