Games lost by Maxim Karasyov (Nizhny Novgorod, Russia) in this fuseki

4
2
1
35
90bw
+2619
=105
-228
?  

1Karasyov Maxim - Artemyev Sergey
2Karasyov Maxim - Chingin Konstantin
3Karasyov Maxim - Nikonov Konstantin
4Karasyov Maxim - Zaitsev Vyacheslav
5Sushkov Vladimir - Karasyov Maxim
6Karasyov Maxim - Kadulin Alexander
7Karasyov Maxim - Artemyev Sergey
8Karasyov Maxim - Kareyev Vladislav
9Karasyov Maxim - Makarov Pavel
10Karasyov Maxim - Mikhailov Alexander
11Kozhin Mikhail - Karasyov Maxim
12Karasyov Maxim - Gaulitz Joachim
13Chen Wei - Karasyov Maxim
14Chizhkina Yelena - Karasyov Maxim
15Karasyov Maxim - Petrovsky Dmitri
16Karasyov Maxim - Kareyev Vladislav
17Karasyov Maxim - Petrovsky Dmitri
18Karasyov Maxim - Skuridin Alexey
19Karasyov Maxim - Petrovsky Dmitri
20Volkov Sergey - Karasyov Maxim
21Kareyev Vladislav - Karasyov Maxim
22Karasyov Maxim - Petrovsky Dmitri
23Karasyov Maxim - Losyakov Sergey
24Karasyov Maxim - Kareyev Vladislav
25Karasyov Maxim - Kareyev Vladislav
26Karasyov Maxim - Petrovsky Dmitri
27Karasyov Maxim - Sirategyan Karen
28Soosõrv Ants - Karasyov Maxim
29Karasyov Maxim - Barykin Victor
30Kareyev Vladislav - Karasyov Maxim