Games played by Daria Tolstoguzova (Nizhny Novgorod, Russia) in this fuseki

425
1
3
20bw
+56
= 2
-43
?  

1Porokhina Ekaterina - Tolstoguzova Daria
2Tolstoguzova Daria - Gromov Danila
3Tolstoguzova Sofia - Tolstoguzova Daria
4Yudina Polina - Tolstoguzova Daria
5Kachaeva Ilona - Tolstoguzova Daria
6Gromov Danila - Tolstoguzova Daria
7Sadova Taisia - Tolstoguzova Daria
8Tolstoguzova Daria - Sadova Taisia
9Tolstoguzova Sofia - Tolstoguzova Daria
10Karavaeva Maria - Tolstoguzova Daria
11Porokhina Ekaterina - Tolstoguzova Daria
12Tolstoguzova Daria - Roshtshina Dilyara
13Tolstoguzova Daria - Belova Polina
14Tolstoguzova Daria - Eliseev Georgy
15Tolstoguzova Daria - Ivanov Alexey
16Tolstoguzova Daria - Gromov Danila
17Belova Polina - Tolstoguzova Daria
18Tolstoguzova Daria - Sedov Andrey
19Ivanov Alexey - Tolstoguzova Daria
20Tolstoguzova Daria - Alexejev Valentin