Games won by Egor Stoyanov (Podyuga, Russia) as white in this fuseki

35
42
1
35bw
+912
=2 
-102
?  

1Prokopyev Andrei - Stoyanov Egor
2Naumov Egor - Stoyanov Egor
3Gorbachev Daniil - Stoyanov Egor
4Fokichev Egor - Stoyanov Egor
5Stoyanov Kirill - Stoyanov Egor
6Porokhina Ekaterina - Stoyanov Egor
7Prokopyev Andrei - Stoyanov Egor
8Buslakova Darya - Stoyanov Egor
9Stulova Veronika - Stoyanov Egor
10Prokopyev Andrei - Stoyanov Egor
11Prokopyev Andrei - Stoyanov Egor
12Startsev Maksim - Stoyanov Egor