Tournaments

400 years of Tyumen  |  Photos (2)
Russia, Tyumen, May 1986 (04-30 - 05-03), Gomoku - pro rule

High league, Swiss system, 14 participants, 6 double rounds (12 games)
1. Sergey Chernov (Moscow) 11.5
2. Mikhail Lomakin (Tyumen) 8
3. Sergey Grigorenko (Tyumen) 8
4. Andrey Garanin (Tyumen) 7
5. Oleg Bochkaryov (Tyumen) 7
6. Aman Abilkenov (Tyumen) 7
7. Albert Pevzner (Tyumen) 6
8. Evgeny Ignatenko (Sverdlovsk) 5.5
9. Oleg Tupicyn (Tyumen) 5.5
10. M. Kadyrov (Sverdlovsk) 5
11. Alexander Kurochkin (Tyumen) 4.5
12. Alexander Saranchin (Tyumen) 4
13. Sergey Demidov (Sverdlovsk) 3.5
14. Igor Rychkov (Tyumen) 1