Tournaments

The 2nd USSR Gomoku Correspondence Team Championship  |  Games (29)
Russia, Moscow, October 1986 (01-01 - 10-01), Gomoku - pro rule

1. Moscow (Chernov, Kaufman, Chizhikov, Skleznyov) 65
2. Velikiye Luki (S. Sergeev, Kostomarov, Kosarzhevskiy, Usvyatsov) 62.5
3. Minsk (Doroshkevich, Barsky, Bondar, Basin) 61
4. Chernigov 56.5
5. Leningrad 47.5
6. Riga 44.5
7. Moscow Region 43.5
8. Zaporozhye 42.5
9. Arkhangelsk 27
10. Nevinnomyssk 19.5
11. Almaty 18.5
12. Erevan 18