Tournaments

The 1st Open All-Union Gomoku Correspondence Team Tournament  |  Photos (2)  |  Games (19)
Russia, Moscow, May 1985 (08-10 - 08-31), Gomoku - pro rule

1. Moscow (S. Chernov, I. Galkin, V. Kaufman, A. Skleznyov) 64
2. Prokopyevsk (S. Krivov, Yu. Rudakov, N. Kornilov, A. Sergeev) 51.5
3. Minsk (S. Bondar, I. Doroshkevich, Yu. Aksyuchits, A. Kozlov) 51
4. Zaporozhye 49
5. Nevinnomyssk 47
6. Riga 46.5
7. Kazan 41.5
8. Ulyanovsk 40
9. Dnepropetrovsk 36.5
10. Vinnytsia 28
11. Almaty 27.5
12. Voronezh 27
13. Krasnoyarsk 26.5
14. Orenburg 13.5
15. Veliko Tarnovo (Bulgaria) 9.5
16. Omsk 6.5
17. Sofia (Bulgaria) 3.5
18. Tashkent 0